• Mäsiarske stroje

    Mäsiarske stroje

    Pre bitúnky, rozrábky a mäsové výrobne ponúka G.P.R. všetky druhy strojov, zariadení a drobného náradia od renomovaných európskych výrobcov.

    A to pre všetky veľkosti prevádzok. Okrem výrobných zariadení sú v ponuke aj zariadenia na zabezpečenie hygieny v uvedených prevádzkach.

    Dodávané značky: